Video  
 
 

 Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Rīgā, 03.05.2016.

 Līdz 1.jūnijam vairākām iedzīvotāju kategorijām obligāti jāiesniedz Gada ienākumu deklarācija

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka vairākām iedzīvotāju kategorijām gada ienākumu deklarācija par 2015.gadā gūtajiem ienākumiem obligāti jāiesniedz šī mēneša laikā - līdz 2016.gada 1.jūnijam ieskaitot.

Gada ienākumu deklarācija par 2015.gadā gūtajiem ienākumiem obligāti līdz 2016.gada 1.jūnijam ieskaitot jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

·         veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.),

·         guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnieki), kuras bijušas nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa),

·         guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2015. gadā pārsniedza 4000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas),

·         guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no dividendēm, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas), un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā,

·         guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā, no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

 Fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, Gada ienākumu deklarācija par 2015. gadu obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID EDS.

 Brīvprātīga gada ienākumu deklarācijas iesniegšana

 Tās fiziskās personas, kuras neveic nekāda veida saimniecisko darbību un brīvprātīgi vēlas iesniegt Gada ienākumu deklarāciju, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem (apmaksātajiem izglītības un ārstniecības pakalpojumiem, iemaksām pensiju fondos, veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam u.c.), deklarāciju par 2015.gadu kopā ar attaisnojuma dokumentiem (čekiem un kvītīm) var iesniegt VID līdz pat 2018.gada 16.jūnijam. 2016.gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2012. un 2013.gadu.

Atgādinām, ka Gada ienākumu deklarācijas gan elektroniski, gan papīra veidā šogad var iesniegt ne tikai VID klientu apkalpošanas centros, bet arī 67 Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros visā Latvijā: Aglonas, Alojas, Alsungas, Amatas, Auces, Ādažu, Apes, Baltinavas, Balvu, Beverīnas, Brocēnu, Carnikavas, Cesvaines, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Dundagas, Grobiņas, Ilūkstes, Inčukalna, Jaunpiebalgas, Jelgavas novadā – Jelgavas, Elejas, Nākotnes, Līvbērzes, Platones, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces, Vircavas, Zaļenieku, Staļģenes, Kalnciema un Lielplatones, Kandavas, Kocēnu, Ķekavas, Lielvārdes, Lubānas, Naukšēnu, Neretas, Nīcas, Ozolnieku, Pārgaujas, Pļaviņu, Raunas, Riebiņu, Rojas, Rucavas novadā – Rucavas un Sikšņu, Rugāju novadā – Rugāju un Benislavas, Rundāles, Rūjienas, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Skrundas, Stopiņu, Strenču, Tērvetes, Vaiņodes, Varakļānu, Viesītes, Viļakas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā.  Informācija par vienoto klientu apkalpošanas centru adresēm un darba laikiem  pieejama portāla www.latvija.lv sadaļā “Vienotie klientu apkalpošanas centri”.

Tāpat vēl maijā tūri pa Latvijas pašvaldībām turpina VID “e-busiņš”, kurā VID speciālisti palīdz iesniegt Gada ienākumu deklarāciju elektroniski un apgūt arī citus VID e-pakalpojumus. Laikā no šī gada 2.maija līdz 20.maijam VID “e-busiņš” viesosies  vairākos Vidzemes puses novados un pagastos, bet laikā no 23. līdz 31.maijam – Latgales pusē -  Vārkavas, Preiļu, Riebiņu, Zilupes, Ludzas un Balvu novadu pagastos.

Lai iesniegtu Gada ienākumu deklarāciju, uz konsultāciju līdzi noteikti jāņem pase vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtā personas apliecība, internetbankas lietotājvārds, internetbankas kodu karte vai kodu kalkulators, parole un attaisnojuma dokumenti (čeki, kvītis utt.). Ja persona nav internetbankas lietotājs, vienotajos klientu apkalpošanas centros ir iespēja  iegūt  lietotāja vārdu un paroli, ar kuru varēs pieslēgties EDS sistēmai un izmantot visus tajā pieejamos VID e-pakalpojumus. 

Plašāka informācija un vizuālie palīgmateriāli par to, kā pieslēgties EDS un iesniegt Gada ienākumu deklarāciju elektroniski, pieejama VID mājaslapā sadaļā „Gada ienākumu deklarācija’”. Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, uzdot savu jautājumu rakstiski VID mājaslapā „Uzdot jautājumu VID” vai arī VID EDS.

 

Informāciju sagatavoja:

VID Sabiedrisko attiecību daļa

tālr. 67122668, 67122670, 26351438, 26558389

e-pasts komunikacija@vid.gov.lv 

         

 
 
 

 

LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs

Ludzas MKPC nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Par ES un Valsts likumdošanas prasībām un izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.

 Apakštēma:  Aktuāla informācija mežsaimniecības, lauksaimniecības un nodokļu likumdošanā, ES atbalsta iespējas.

Programma / Lektoru uzskaites lapa

Norises vieta:  Zilupes tautas nams, Zilupe, Zilupes nov.

 Datums: 22.04.2016.

 Gr.nr. 2-LU / MKPC-S

Laiks

Stundu skaits

Saturs

Lektors

10.00-11.00

1

Aktuāla VID informācija lauku un meža saimniecībām, saimnieciskās darbības veicējiem.

Irina Markova, VID NP konsultāciju koordinācijas un uzraudzības daļas galvenā nodokļu inspektore.

11.00-12.00

1

ALTUM  attīstības atbalsta programma lauku saimniecībām.

Vita Pučka, AS “ Attīstības finanšu institūcija Altum”, Rēzeknes reģionālā centra vadītāja.

12.00-12.15

 

Kafijas pauze

 

12.15-12.45

0.5

Aktuāla Pārtikas veterinārā dienesta (PVD) informācija lauku un meža saimniecībām un mednieku formējumiem

Mārīte Ņukša, PVD, Ziemeļlatgales pārvaldes vadītāja.

12.45-13.15

0.5

Aktualitātes lauku saimniecībām

Jānis Sjakste, SIA LLKC Zilupes novada lauku attīstības konsultants.

13.15-14.15

1

Aktualitātes meža likumdošanā un ES atbalstam mežam.

Ludvigs Karvelis, SIA LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra Ludzas nodaļas vadītājs.

Kopā st.

4

 

 

 

Kontaktinformācija: Ludvigs Karvelis,  ludvigs.karvelis @mkpc.llkc.lv  ,  29411165

 MKPC  speciālists/moderators: Ludvigs Karvelis                                                      /paraksts, vārds, uzvārds/

 MKPC nodaļas vadītājs:          Ludvigs Karvelis                                                        /paraksts, vārds, uzvārds/

 
 
 

 

Mobilais mamogrāfs

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 23.maijā. Pie Zilupes tautas nama,Tautas iela 2.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!!

·  Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).

·  Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 86 66 55  (lūgums iepriekš sagatavot personas kodu )

 

 
 
 

 

LAD Austrumlatgales RLP konsultāciju grafiks pagastos par elektronisko platību maksājumu iesniegumu iesniegšanu 2016.gadā.

Konsultāciju sākums plkst. 9:00

Zilupes novads

Pagasts

Vieta

Datums

Pieteikties pa telefonu:

Lauderi

Pagasta pārvalde

10.05.

62602066

Pasiene

Bibliotēka

25.04.; 13.05

62602063

Zilupe

Tautas nams

26.04.; 06.05.

62602063

 

                                              Svarīgie datumi

 

11.04. Sākam pieņemt pieteikumus

11.04. EPS iespējams redzēt lauku pārklājumus (datums var mainīties)

25.04. «Papīra» klientiem pieejami pieteikumi un kartes «papīra» formā

02.05. – pārtraucam pieņemt precizēšanas pieprasījumus

03.05. EPS iespējams zīmēt laukus ārpus bloka (datums var mainīties)

10.05. pēdējā diena, kad klientam jāpiesakās pieteikuma un karšu saņemšanai «papīra» formā

23.05. Pēdējā diena, kad atbalstam var pieteikties bez kavējuma sankcijas

24.05. EPS klientiem nosūtam e-pastus par pārklājumiem (1.reize)

15.06 Pēdējā diena, kad var pieteikties atbalstam (ar kavējuma sankciju)

16.06 EPS klientiem nosūtam e-pastus par pārklājumiem (2.reize)

27.06. Pēdējā diena kad klients var iesniegt labojumus bez sankcijām attiecībā uz sniegtajiem brīdinājumiem.

 
 
 

Sludinājumi 

Šogad pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu, varēs no šī gada 11.aprīļa līdz 23.maijam. Lai sniegtu visu nepieciešamo atbalstu lauksaimniekiem, Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde (LAD ALRLP),  attiecīgi pielikumā esošajam izbraukumu grafikam, pagastos sniegs klātienē konsultācijas un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski.

Plānotais konsultāciju sākums  plkst. 9.00.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā LAD ALRPL kontaktpersona  - Marina Sumarokova – tālrunis 26464739.

Izbraukuma grafiks


Pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu, varēs no šā gada 11.aprīļa līdz 22.maijam. Lai sniegtu visu nepieciešamo atbalstu lauksaimniekiem, LAD šā gada martā organizēs informatīvus seminārus vismaz 26 atšķirīgos administratīvo teritoriju centros, aptverot visu Latvijas teritoriju, bet no 11.aprīļa sniegs klātienes konsultācijas vairākos pagastu centros un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Tiem klientiem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, iespēja iesniegt pietikumus būs gan minēto konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus. Atbalstu sniegs arī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs.

turpinājums >>                     

           LAD EPS līgums

 


Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts nekustamo īpašumu “Dzelzceļa māja 274,7. km”, Brigos, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, kadastra Nr.6896 001 0087 – sākumcena EUR 2 100.00, nodrošinājums EUR 210.00, izsole 03.03.2016. plkst. 10-00.
 
Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Pieteikšanās termiņš līdz 18.02.2016. plkst. 16-00. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021374.

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus:
 
-          Nr.3 “Dzelzceļa māja 274,6. km”, Brigos, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, kadastra Nr.6896 900 0031 – sākumcena EUR 230.00, nodrošinājums EUR 23.00, izsole 31.03.2016. plkst. 10-00, pieteikšanās termiņš līdz 17.03.2016. plkst. 16-00, pieteikšanās termiņš līdz 17.03.2016. plkst. 16-00;
 
-          Nr.4 „Dzelzceļa māja 274,6. km”, Brigos, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, kadastra Nr.6896 900 0032 – sākumcena EUR 250.00, nodrošinājums EUR 25.00, izsole 31.03.2016. plkst. 11-30, pieteikšanās termiņš līdz 17.03.2016. plkst. 16-00;
 
-          Nr.2 “Sētvija”, Zaļesjē, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, kadastra Nr.6896 900 0025 – sākumcena EUR 1 200.00, nodrošinājums EUR 120.00, izsole 31.03.2016. plkst. 13-30, pieteikšanās termiņš līdz 17.03.2016. plkst. 16-00;
 
-          Nr.5 Dzelzceļa ielā 4, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0332 sākumcena EUR 750.00, nodrošinājums EUR 75.00, izsole 18.03.2016. plkst. 10-00, pieteikšanās termiņš līdz 03.03.2016. plkst. 16-00.
 
Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021374.
 
 
 

 

2015./2016.mācību gadā no 5.oktobra līdz 29. janvārim Zilupes vidusskolā ar Sabiedriskās Integrācijas fonda atbalstu tika organizēti valsts valodas prasmju paaugstināšanas kursi Zilupes novada iedzīvotājiem, kas vēlējās paaugstināt latviešu valodas zināšanas līmeni. Kursi tika organizēti trīs dažāda līmeņa grupās, kursus apmeklēja 45 kursanti.

 

Kursu mērķis bija nodrošināt iespēju apgūt un pilnveidot latviešu valodas prasmes strādājošiem mazākumtautību iedzīvotājiem. Kursus apmeklēja daudzu profesiju pārstāvji: skolotājas, pārdevējas, ugunsdzēsēji un novada pašvaldības darbinieki, kā arī pašnodarbinātas personas.

 

Pēc kursiem notika pārbaudes darbu veikšana un izvērtēšana, tai skaitā kursantu valodas prasmes noslēguma pārbaude, pēc kuras tika secināts, ka kursanti paaugstināja savas prasmes par vienu pakāpi un 9 kursanti plāno valsts valodas prasmes pārbaudi VISC.

 
 
 

 

Zilupes vidusskola sadarbībā ar SIF organizē Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Latviešu valodas apguve” projekta „Valsts valodas prasmju paaugstināšana Zilupes novada iedzīvotājiem” bezmaksas latviešu valodas kursus 2015./2016.mācību gadā.

Pieteikties kursiem var Zilupes vidusskolas kancelejā vai pa tālruņiem: 26168310, 26538058 laika posmā no 12.08.2015. līdz 18.09.2015. darba laikā no plkst. 9.00 – 17.00.

 
 
 

 

 
 
 

Izsole 

 

Zilupes novada pašvaldība izsola mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Raiņa ielā 15 dz.11, Zilupē, Zilupes novadā, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 49,2 m2 , 4902/140156 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (kadastra Nr.68179000341). Izsoles sākuma cena EUR 4000,00, nodrošinājums – EUR 400,00, solis – EUR 400,00. Norēķini par Objektu – 100% euro. Izsole notiks 2015. gada 25. septembrī plkst.10:00 Zilupes novada pašvaldības domē pēc adreses: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta mājaslapā www.zilupe.lv. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Zilupes novada pašvaldības domē Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751, katru darbdienu no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00 līdz 2015. gada 24. septembrim plkst. 16:00. Uzziņas un informācija par apskates vietu un laiku pa tālr.65707311.

                                                                                                                                                                                              20.09.2015

 
 
 

Iedzīvotāju ievērībai 

Kļūsti par audžuģimeni un palīdzi bērnam izaugt!

Cilvēka dabā ir palīdzēt savam līdzcilvēkam – ziedot naudu labdarības akcijā, uzklausīt drauga bēdu stāstu un ļaut izraudāties uz sava pleca, atdāvināt lietas, kuras pašam vairs nav vajadzīgas, bet kādam lieti noderēs... Bet varbūt Tu esi gatavs atvērt savas mājas durvis un dāvināt sirds siltumu bērniem, kuri palikuši bez vecāku rūpēm un mīlestības? Varbūt arī Tavas ģimenes roku vadīts kāds mazulis var mācīties staigāt, runāt, rūpēties par sevi un apjaust, ka šinī pasaulē kādam ir svarīgs un vajadzīgs? Laikā, ko bērns pavada ģimenē, nevis bērnu namā, viņš mācās ģimenes dzīvi un savstarpējās attiecības, iepazīstas ar sadzīvi un ikdienas pienākumiem, apjauš, ka mamma un tētis mīl un rūpējas par bērniem.

lasīt tālāk>>


Zilupes novada pašvaldība 2015.gada 28.maijā ir apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr.18 ,,Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Zilupes novadā”, kas ir spēkā no 01.07.2015.

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu dod tiesības ģimenei (personai):

  1. saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu līdz 90% apmērā saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 1.1daļu;
  2. saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību (Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 3.panta otrās daļas 1.punkts);
  3. pretendēt uz atbrīvošanu no tiesas izdevumu samaksas (lēmumu par atbrīvojumu, vērtējot personas ienākuma līmeni, pieņem tiesa) - Civilprocesa likuma 43.panta ceturtā daļa;
  4. saņemt elektroenerģijas pakalpojumu par samazinātu tarifa cenu.

 

Pašvaldībā noteiktais maznodrošinātās ģimenes (personas) ienākumu līmenis statusa noteikšanai ir:

·      ģimenei (personai), ja tās vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 200,00 euro mēnesī;

·        vienam vai vairākiem kopā dzīvojošiem pensionāriem un/ vai personām ar invaliditāti, kuriem nav likumīgo apgādnieku vai apgādnieki dzīvo atsevišķi, kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma pensija vai invaliditātes pensija, un kuru ienākumi uz vienu personu nepārsniedz 250,00 euro mēnesī.


Pieaugot ĀCM izplatībai meža cūku populācijā un sakarā ar jaunu slimības gadījuma mājas cūkām, PVD cūku turētājiem atgādina par biodrošības pasākumu ievērošanu

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) informē, ka pēdējās nedēļās, salīdzinot ar ziemas periodu, pieaug saslimušo meža cūku skaits, un Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīruss konstatēts 269 meža cūkām 17 novadu 42 pagastos. 16.jūnijā pēc 9 mēnešu pārtraukuma, ĀCM apstiprināts ar piemājas cūku saimniecībā.

Arī pārbaudot dzīvnieku novietnes PVD inspektori konstatē, ka ne vienmēr tiek ievēroti biodrošības pasākumi, kā arī joprojām ir piemājas saimniecības, kurās dzīvnieki nav reģistrēti Lauksaimniecības datu centrā (LDC). Novietne un cūkas jāreģistrē Lauksaimniecības datu centrā un regulāri jāatjauno informācija par novietnē turēto cūku skaitu!

lasīt tālāk >>

DROSĪBAS PASĀKUMI

 
 
 

Ziņojumi 

Š. g. 22.augustā Zilupē notiks Jaunrades svētki " Nāc! Radi! Priecē!", kuru ietvaros, profesionālu mākslinieku vadībā, būs iespēja ik vienam piedalīties Mīlestības arkas un piemiņas fotorāmja izveidē.
Tā ir unikāla iespēja katram iesaistīties jaunu tradīciju radīšanā novadā. Labākās idejas autors pasākuma laikā tiks apbalvots un viņa vārds ierakstīts novada vēsturē.
Aicinām, ik vienu interesentu, iesniegt Zilupes novada domē līdz š. g. 10.jūnija plkst. 15.00 savu ieceru aprakstus ar skicēm un jūsuprāt vēlamo mākslas objektu atrašanās vietu.

 
 
 

 

2015.gada 26.maijā plkst.: 13:00

Zilupes novada tautas namā

notiks

Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra (Latgales RSIC) infodiena par uzņēmējdarbības uzsākšanas pamatprincipiem un ES struktūrfondu pienesuma tās attīstībā 2007.- 2013. gada plānošanas periodā.

Infodienā piedalās Latgales RSIC un Latgales uzņēmējdarbības centra speciālisti.

Informācija interesentiem: Oskars Zuģickis, e-pasts: oskars.zugickis@latgale.lv , tālr.: 654 23801.

 
 
 

Izsole 

Zilupes novada pašvaldība izsola rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Raiņa ielā 15 dz.11, Zilupē, Zilupes novadā, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 49,2 m2, 4902/140156 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (kadastra Nr.68179000341). Izsoles sākuma cena EUR 4000,00, nodrošinājums – EUR 400,00, solis – EUR 400,00. Norēķini par Objektu – 100% eiro. Izsole notiks 2015.gada 25.jūnijā plkst.10:00 Zilupes novada pašvaldības domē pēc adreses: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV- 5751. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta mājaslapā www.zilupe.lv. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Zilupes novada pašvaldības domē Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751, katru darbadienu no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00 līdz 2015.gada 22.jūnijam plkst.16:00. Uzziņas un informācija par apskates vietu un laiku pa tālr. 65707311.

                                                                                                                                                                                              20.05.2015

 
 
 

 

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus:

-          Dzelzceļa ielā 4-5, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0332 – sākumcena EUR 860.00, nodrošinājums EUR 86.00, izsole 29.05.2015. plkst. 10-00;

-          Brīvības ielā 7C-4, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0337 – sākumcena EUR 170.00, nodrošinājums EUR 17.00, izsole 29.05.2015. plkst. 12-00;

-          Brīvības ielā 7C-5, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0338 – sākumcena EUR 220.00, nodrošinājums EUR 22.00, izsole 29.05.2015. plkst. 14-00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiks Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Pieteikšanās termiņš līdz 15.05.2015. plkst. 16-00. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati - 67021374, 67021348.

 
 
 

Iedzīvotājiem 

2014./2015.mācību gadā no 14.oktobra līdz 12.martam Zilupes vidusskolā ar Sabiedriskās Integrācijas fonda atbalstu tika organizēti valsts valodas prasmju paaugstināšanas kursi Zilupes novada iedzīvotājiem, kas gribēja paaugstināt latviešu valodas zināšanas līmeni. Kursi tika organizēti trīs dažāda līmeņa grupās, kurus apmeklēja 45 kursanti.

   Kursu mērķis bija nodrošināt iespēju apgūt un pilnveidot latviešu valodas prasmes strādājošiem mazākumtautību iedzīvotājiem. Kursus apmeklēja daudzu profesiju pārstāvji: skolotājas, pārdevējas, ugunsdzēsēji un novada pašvaldības darbinieki, kā ari pašnodarbinātas personas.

   Pēc kursiem notika pārbaudes darbu veikšana un izvērtēšana, tai skaitā kursantu valodas prasmes noslēguma pārbaude, pēc kuras tika secināts, ka kursanti paaugstināja savas prasmes par vienu pakāpi un 8 kursanti plāno valsts valodas prasmes pārbaudi VISC.

  Nākamgad no oktobra mēneša kursi turpināsies un gaidām jaunus kursantus, kuri vēlas paaugstināt un paplašināt savas valsts valodas zināšanas, pieteikties var pa tālruņiem: 26168310, 26538058 vai Zilupes vidusskolas kancelejā.