Labklājības ministrija lūdz cilvēkus ar invaliditāti, kuri saņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā, piedalīties aptaujā. Tā ir par asistenta pakalpojuma atbilstību personu ar invaliditāti vajadzībām. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti kā izziņas materiāls, lai uzlabotu personu ar invaliditāti iespējas saņemt viņu vajadzībām piemērotu asistenta pakalpojumu.

Anketu var aizpildīt gan paši cilvēki ar invaliditāti, gan viņu uzticības personas – ģimenes locekļi, radinieki, draugi vai citas uzticības personas –, ja persona ar invaliditāti pati nevar aizpildīt anketu.

Aicinām izteikt savu viedokli, jo tas mums ir svarīgs! Aptaujas anketa pieejama šeit: www.visidati.lv/aptauja/1278504231/

 
 
 

 

"Mums latviešiem kā ozoliem būt - dzīt saknes dziļi savā Tēvu zemē un kupliem zaru vainagiem debesīs tiekties pēc gaismas.

Akcija "Apskauj Latviju" vērsta uz Latvijas tautas vienotības un piederības sajūtas stiprināšanu, veicot simbolisku rīcību - izveidot garīguma sardzi, iestādot ozolus Latvijas robežpilsētās, pagastos vai pierobežas teritorijās. 2017.gada 4.maijā pie Latvijas robežas esošo 45 pašvaldību teritorijās stādīsim ozolus, kam būs pievienota īpaša norāde, kas apliecinās, ka tas ir Latvijas simtgades ozols. Stādīšanas darbi tiks vienlaicīgi uzsākti no četriem galējiem Latvijas punktiem, kuros par piemiņu valsts astoņdesmitajai jubilejai (1998.gadā) tēlnieks Vilis Titāns izveidoja skulpturālu grupu "Latvija saules zīmē". Meikšānu ciemā Zilupes - Šķaunes ceļa malā atrodas viena no četrām zīmēm "Austras koks", jo būdams vistālāk uz valsts austrumiem, pirmais "sveic" sauli. "Saules puķe" - Latvijas tālākais dienvidu punkts - atrodas Demenes pagastā, Daugavpils novadā. "Zaļais stars" - Latvijas galējais rietumu punkts - atrodas Bernātos, Nīcas novadā. "Baltās naktis" - Latvijas tālākais ziemeļu punkts - atrodas Ipiķu pagastā, Rūjienas novadā.

 4.maijā plkst. 9.00 pie „Austras koka” Meikšānu ciemā, Pasienes pagasta, Zilupes novadā, tiek uzsākta akcija „Apskauj Latviju” .

Kuplini ar savu klātbūtni šo vēsturisko mirkli arī Tu!

Akciju "Apskauj Latviju" rīko Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroju, organizācijām - Latvijas mazpulki un Jaunsardze un Latvijas pašvaldībām. "

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

ZILUPES NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA 

PAZIŅOJUMS

 „ Par novada vēlēšanu komisijas darba laika noteikšanu deputātu kandidātu sarakstu pieņemšanai”


Zilupes novada vēlēšanu komisija

Sakarā ar Pašvaldību vēlēšanām

2017. gada 3.jūnijā

Izsludināts konkurss

Iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanai

 
 
 

 

 
 
 

 

Mobilais mamogrāfs

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 24.aprīlī. Pie Zilupes tautas nama,Tautas iela 2.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!!

·  Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).

·  Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 86 66 55  (lūgums iepriekš sagatavot personas kodu )

 

 
 
 

 

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts nekustamos īpašumus:

-          dzīvokļa īpašumu Nr.4 “Dzelzceļa māja 274,6. km”, Brigos, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā – sākumcena EUR 200.00, nodrošinājums EUR 20.00, izsole 12.04.2017. plkst.11‑30; pieteikšanās līdz 30.03.2017. plkst.16-00;

-          dzīvokļa īpašumu Nr.3 “Dzelzceļa māja 274,6. km”, Brigos, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā – sākumcena EUR 190.00, nodrošinājums EUR 19.00, izsole 12.04.2017. plkst.10‑00; pieteikšanās līdz 30.03.2017. plkst.16-00;

-          “Dzelzceļa māja 274.7. km”, Brigos, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā – sākumcena EUR 1 680.00, nodrošinājums EUR 168.00, izsole 27.04.2017. plkst.10-00; pieteikšanās līdz 12.04.2017. plkst.16-00;

-          dzīvokļa īpašumu Nr.5 Dzelzceļa ielā 8, Zilupē, Zilupes novadā – sākumcena EUR 300.00, nodrošinājums EUR 30.00, izsole 27.04.2017. plkst.11-30; pieteikšanās līdz 12.04.2017. plkst.16-00.

 

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021300, 67021413.

 

 


Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.5 Dzelzceļa ielā 4, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0332, – sākumcena EUR 600.00, nodrošinājums EUR 60.00, izsole 12.04.2017. plkst.13-30.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Pieteikšanās līdz 30.03.2017. plkst.16-00. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021300, 67021348, 67021413.

 
 
 

 

“17.februārī no plkst. 11:00 līdz 13:00 Zilupes novada pašvaldības domes ēkā Raiņa ielā 13, Zilupē uz tikšanos par Latgales speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) iespējām aicina Vladislavs Stankevičs – Latgales SEZ pārstāvis. 

Zilupes novada pašvaldība aicina vietējos uzņēmējus izmantot iespēju gūt informāciju, kas var noderēt tālākajā saimnieciskajā darbībā. 

Vladislavs Stankevičs, kurš līdz šim bijis Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs, turpmāk atbildēs arī par jautājumiem, kas saistīti ar Latgales SEZ. 

Galvenās semināra tēmas:

1)      Kas ir Latgales SEZ un kādas ir Latgales SEZ priekšrocības uzņēmējiem;

2)      Kas var pieteikties Latgales SEZ uzņēmuma statusam;

3)      Kur atradīsies Latgales SEZ teritorija konkrētajā pašvaldībā.

 SEZ piedāvatās nodokļu atlaides netiek piemērotas tādām uzņēmējdarbības nozarēm kā primārā lauksaimniecība, lauksaimniecības produktu ražošana, zvejniecība un akvakultūra, un transporta pakalpojumi!

Seminārs ir bezmaksas! Pieteikties lūdzu, sūtot e-pastu uz valdis.mitenbergs@latgale.lv vai piezvanot 29277541”

 

 

 
 
 

Sludinājumi 

22.11.2016.

Informācija pašvaldībām

Sākusies ziemas uzņemšana Jauniešu garantijas bezmaksas mācībām

Sākusies dokumentu pieņemšana Jauniešu garantijas pusotra vai gada izglītības programmās, kurās bez maksas var iegūt darba tirgū pieprasītu kvalifikāciju kādā no 59 profesijām. Ziemas uzņemšanā audzēkņus gaida 24 profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā.

 

lasīt tālāk>>


 
 
 

 

Atvērto durvju diena Valsts probācijas dienestā

             Šī gada 30.septembrī Valsts probācijas dienesta Ludzas teritoriālajā struktūrvienībā notiks Atvērto durvju diena.  Interesenti tiks iepazīstināti ar Valsts probācijas dienesta lomu sabiedrības drošības veicināšanā. Šī gada lielā tēma būs brīvprātīgais darbs Valsts probācijas dienestā. Ko katrs no mums var darīt, lai veicinātu sabiedrības drošību? Apmeklētāji tiks iepazīstināti ar brīvprātīgo līdzgaitnieku (http://www.probacija.lv/lidzgaitnieki) darbu, kā arī brīvprātīgo izlīguma (http://www.probacija.lv/izlgums) starpnieku darbu Valsts probācijas dienestā. Apmeklējuma laikā tiks demonstrēta arī filma "Nekad nepadodies dēls", par to, kā bijušie likumpārkāpēji cenšas sākt jaunu dzīvi likuma pareizajā pusē. Filmas varoņiem nākas atskārst, ka izvēle joprojām jāveic ik uz soļa, un lauzt sevi, vai padoties ir tikai divi no ceļiem.

            Visus interesentus lūdzam pieteikt savu dalību pasākumā līdz 2016.gada 26.septembrim pa tālruni 65707327 vai pa e-pastu laura.sadovska@vpd.gov.lv.

 VPD Ludzas TSV vecākā referente L.Sadovska

 
 
 

 

 
 
 

 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Rīgā, 25.08.2016.

Attaisnojuma dokumentus par bērnu interešu izglītību var krāt mobilajā lietotnē “Attaisnotie izdevumi”

 Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka, sākot ar 2017.gadu, varēs atgūt arī daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa no tās summas, kas šogad būs samaksāta par bērnu interešu izglītību. Lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksas atmaksu, VID ir jāiesniedz gada ienākuma deklarācija, kurai pievienoti attaisnojuma dokumenti par saņemtajiem pakalpojumiem.

lasīt tālāk >>

 
 
 

 

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 Dzelzceļa ielā 4, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0167 – sākumcena EUR 700.00, nodrošinājums EUR 70.00, izsole 30.09.2016. plkst. 11‑30.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Pieteikšanās termiņš līdz 15.09.2016. plkst.16.00. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021374.

 
 
 

Izsole 

Zilupes novada pašvaldībai piederošā neizīrēta nekustamā īpašuma pēc adreses: Lāčplēša iela 6A, Zilupe, Zilupes novads, LV – 5751, kadastra numurs 6817 003 0038, izsole.

Zilupes novada pašvaldība izsola mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā 6A, Zilupē, Zilupes novadā, kas sastāv no zemes gabala (kadastra numurs 6817 003 0038) 1168 kvm platībā, uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr.1; A; B), pievienotas divas palīgēkas (kadastra apzīmējums 6817 003 0037 002; 6817 003 0037 003). Atdalītas no nekustama īpašuma Lāčplēša iela 6, Zilupe, Zilupes novads, LV 5751 (Zilupes pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.228). Izsoles sākuma cena EUR 1400,00 (viens tūkstotis četri simti euro), nodrošinājums – EUR 140,00 (viens simts četrdesmit euro), solis – EUR 100,00 (viens simts euro). Norēķini par Objektu – 100% euro. Izsole notiks 2016. gada 27.septembrī plkst.10:00 Zilupes novada pašvaldības domē pēc adreses: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta mājaslapā www.zilupe.lv. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Zilupes novada pašvaldības domē Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751, katru darbdienu no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00 līdz 2016. gada 27.septembrim plkst. 09:59. Uzziņas un informācija par apskates vietu un laiku pa tālr.65707311.

19.08.2016

Izsoles noteikumi                                   Pielikumi

 
 
 

 

Mobilais mamogrāfs

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 26.septembrī. Pie Zilupes tautas nama,Tautas iela 2.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!!

·  Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).

·  Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 86 66 55  (lūgums iepriekš sagatavot personas kodu )

 
 
 

 

Sākot ar šī gada augustu, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) uzsāks vērienīga mācību projekta īstenošanu LAP investīciju pasākumu 2014.-2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2018. gada beigām. Projekta laikā tiks piedāvātas mācības 4 mācību blokos – lauksaimniecība, pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošana, mežsaimniecība un kooperācija.

Šobrīd uz mācībām var pieteikties tie lauksaimnieki, kas iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4.zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu. Īpaši svarīgi tas ir tiem, kuriem 2016. gads ir jau otrais saistību gads BDUZ aktivitātē. Šiem lauksaimniekiem mācības šogad jāapmeklē obligāti, lai varētu saņemt atbalsta maksājumus. Projekta ietvaros ar 100% atbalsta intensitāti šādas, divu dienu mācības tiks piedāvātas, sākot ar šī gada augustu līdz pat oktobrim. Mācībās paredzētas gan teorētiskās nodarbības, gan praktiskās nodarbības uz lauka.

Uz mācībām jāpiesakās LLKC Ludzas birojā, Raiņa ielā 16a – 20.kab. vai telefoniski, tel.nr. 28632059. Lūgums pieteikties līdz 2016. gada 5. augustam.

 
 
 

 



Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Rīgā, 03.05.2016.

 Līdz 1.jūnijam vairākām iedzīvotāju kategorijām obligāti jāiesniedz Gada ienākumu deklarācija

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka vairākām iedzīvotāju kategorijām gada ienākumu deklarācija par 2015.gadā gūtajiem ienākumiem obligāti jāiesniedz šī mēneša laikā - līdz 2016.gada 1.jūnijam ieskaitot.

Gada ienākumu deklarācija par 2015.gadā gūtajiem ienākumiem obligāti līdz 2016.gada 1.jūnijam ieskaitot jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

·         veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.),

·         guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnieki), kuras bijušas nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa),

·         guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2015. gadā pārsniedza 4000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas),

·         guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no dividendēm, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas), un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā,

·         guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā, no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

 Fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, Gada ienākumu deklarācija par 2015. gadu obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID EDS.

 Brīvprātīga gada ienākumu deklarācijas iesniegšana

 Tās fiziskās personas, kuras neveic nekāda veida saimniecisko darbību un brīvprātīgi vēlas iesniegt Gada ienākumu deklarāciju, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem (apmaksātajiem izglītības un ārstniecības pakalpojumiem, iemaksām pensiju fondos, veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam u.c.), deklarāciju par 2015.gadu kopā ar attaisnojuma dokumentiem (čekiem un kvītīm) var iesniegt VID līdz pat 2018.gada 16.jūnijam. 2016.gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2012. un 2013.gadu.

Atgādinām, ka Gada ienākumu deklarācijas gan elektroniski, gan papīra veidā šogad var iesniegt ne tikai VID klientu apkalpošanas centros, bet arī 67 Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros visā Latvijā: Aglonas, Alojas, Alsungas, Amatas, Auces, Ādažu, Apes, Baltinavas, Balvu, Beverīnas, Brocēnu, Carnikavas, Cesvaines, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Dundagas, Grobiņas, Ilūkstes, Inčukalna, Jaunpiebalgas, Jelgavas novadā – Jelgavas, Elejas, Nākotnes, Līvbērzes, Platones, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces, Vircavas, Zaļenieku, Staļģenes, Kalnciema un Lielplatones, Kandavas, Kocēnu, Ķekavas, Lielvārdes, Lubānas, Naukšēnu, Neretas, Nīcas, Ozolnieku, Pārgaujas, Pļaviņu, Raunas, Riebiņu, Rojas, Rucavas novadā – Rucavas un Sikšņu, Rugāju novadā – Rugāju un Benislavas, Rundāles, Rūjienas, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Skrundas, Stopiņu, Strenču, Tērvetes, Vaiņodes, Varakļānu, Viesītes, Viļakas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā.  Informācija par vienoto klientu apkalpošanas centru adresēm un darba laikiem  pieejama portāla www.latvija.lv sadaļā “Vienotie klientu apkalpošanas centri”.

Tāpat vēl maijā tūri pa Latvijas pašvaldībām turpina VID “e-busiņš”, kurā VID speciālisti palīdz iesniegt Gada ienākumu deklarāciju elektroniski un apgūt arī citus VID e-pakalpojumus. Laikā no šī gada 2.maija līdz 20.maijam VID “e-busiņš” viesosies  vairākos Vidzemes puses novados un pagastos, bet laikā no 23. līdz 31.maijam – Latgales pusē -  Vārkavas, Preiļu, Riebiņu, Zilupes, Ludzas un Balvu novadu pagastos.

Lai iesniegtu Gada ienākumu deklarāciju, uz konsultāciju līdzi noteikti jāņem pase vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtā personas apliecība, internetbankas lietotājvārds, internetbankas kodu karte vai kodu kalkulators, parole un attaisnojuma dokumenti (čeki, kvītis utt.). Ja persona nav internetbankas lietotājs, vienotajos klientu apkalpošanas centros ir iespēja  iegūt  lietotāja vārdu un paroli, ar kuru varēs pieslēgties EDS sistēmai un izmantot visus tajā pieejamos VID e-pakalpojumus. 

Plašāka informācija un vizuālie palīgmateriāli par to, kā pieslēgties EDS un iesniegt Gada ienākumu deklarāciju elektroniski, pieejama VID mājaslapā sadaļā „Gada ienākumu deklarācija’”. Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, uzdot savu jautājumu rakstiski VID mājaslapā „Uzdot jautājumu VID” vai arī VID EDS.

 

Informāciju sagatavoja:

VID Sabiedrisko attiecību daļa

tālr. 67122668, 67122670, 26351438, 26558389

e-pasts komunikacija@vid.gov.lv 

         

 
 
 

 

LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs

Ludzas MKPC nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Par ES un Valsts likumdošanas prasībām un izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.

 Apakštēma:  Aktuāla informācija mežsaimniecības, lauksaimniecības un nodokļu likumdošanā, ES atbalsta iespējas.

Programma / Lektoru uzskaites lapa

Norises vieta:  Zilupes tautas nams, Zilupe, Zilupes nov.

 Datums: 22.04.2016.

 Gr.nr. 2-LU / MKPC-S

Laiks

Stundu skaits

Saturs

Lektors

10.00-11.00

1

Aktuāla VID informācija lauku un meža saimniecībām, saimnieciskās darbības veicējiem.

Irina Markova, VID NP konsultāciju koordinācijas un uzraudzības daļas galvenā nodokļu inspektore.

11.00-12.00

1

ALTUM  attīstības atbalsta programma lauku saimniecībām.

Vita Pučka, AS “ Attīstības finanšu institūcija Altum”, Rēzeknes reģionālā centra vadītāja.

12.00-12.15

 

Kafijas pauze

 

12.15-12.45

0.5

Aktuāla Pārtikas veterinārā dienesta (PVD) informācija lauku un meža saimniecībām un mednieku formējumiem

Mārīte Ņukša, PVD, Ziemeļlatgales pārvaldes vadītāja.

12.45-13.15

0.5

Aktualitātes lauku saimniecībām

Jānis Sjakste, SIA LLKC Zilupes novada lauku attīstības konsultants.

13.15-14.15

1

Aktualitātes meža likumdošanā un ES atbalstam mežam.

Ludvigs Karvelis, SIA LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra Ludzas nodaļas vadītājs.

Kopā st.

4

 

 

 

Kontaktinformācija: Ludvigs Karvelis,  ludvigs.karvelis @mkpc.llkc.lv  ,  29411165

 MKPC  speciālists/moderators: Ludvigs Karvelis                                                      /paraksts, vārds, uzvārds/

 MKPC nodaļas vadītājs:          Ludvigs Karvelis                                                        /paraksts, vārds, uzvārds/

 
 
 

 

LAD Austrumlatgales RLP konsultāciju grafiks pagastos par elektronisko platību maksājumu iesniegumu iesniegšanu 2016.gadā.

Konsultāciju sākums plkst. 9:00

Zilupes novads

Pagasts

Vieta

Datums

Pieteikties pa telefonu:

Lauderi

Pagasta pārvalde

10.05.

62602066

Pasiene

Bibliotēka

25.04.; 13.05

62602063

Zilupe

Tautas nams

26.04.; 06.05.

62602063

 

                                              Svarīgie datumi

 

11.04. Sākam pieņemt pieteikumus

11.04. EPS iespējams redzēt lauku pārklājumus (datums var mainīties)

25.04. «Papīra» klientiem pieejami pieteikumi un kartes «papīra» formā

02.05. – pārtraucam pieņemt precizēšanas pieprasījumus

03.05. EPS iespējams zīmēt laukus ārpus bloka (datums var mainīties)

10.05. pēdējā diena, kad klientam jāpiesakās pieteikuma un karšu saņemšanai «papīra» formā

23.05. Pēdējā diena, kad atbalstam var pieteikties bez kavējuma sankcijas

24.05. EPS klientiem nosūtam e-pastus par pārklājumiem (1.reize)

15.06 Pēdējā diena, kad var pieteikties atbalstam (ar kavējuma sankciju)

16.06 EPS klientiem nosūtam e-pastus par pārklājumiem (2.reize)

27.06. Pēdējā diena kad klients var iesniegt labojumus bez sankcijām attiecībā uz sniegtajiem brīdinājumiem.

 
 
 

Sludinājumi 

Šogad pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu, varēs no šī gada 11.aprīļa līdz 23.maijam. Lai sniegtu visu nepieciešamo atbalstu lauksaimniekiem, Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde (LAD ALRLP),  attiecīgi pielikumā esošajam izbraukumu grafikam, pagastos sniegs klātienē konsultācijas un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski.

Plānotais konsultāciju sākums  plkst. 9.00.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā LAD ALRPL kontaktpersona  - Marina Sumarokova – tālrunis 26464739.

Izbraukuma grafiks


Pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu, varēs no šā gada 11.aprīļa līdz 22.maijam. Lai sniegtu visu nepieciešamo atbalstu lauksaimniekiem, LAD šā gada martā organizēs informatīvus seminārus vismaz 26 atšķirīgos administratīvo teritoriju centros, aptverot visu Latvijas teritoriju, bet no 11.aprīļa sniegs klātienes konsultācijas vairākos pagastu centros un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Tiem klientiem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, iespēja iesniegt pietikumus būs gan minēto konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus. Atbalstu sniegs arī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs.

turpinājums >>                     

           LAD EPS līgums

 


Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts nekustamo īpašumu “Dzelzceļa māja 274,7. km”, Brigos, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, kadastra Nr.6896 001 0087 – sākumcena EUR 2 100.00, nodrošinājums EUR 210.00, izsole 03.03.2016. plkst. 10-00.
 
Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Pieteikšanās termiņš līdz 18.02.2016. plkst. 16-00. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021374.

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus:
 
-          Nr.3 “Dzelzceļa māja 274,6. km”, Brigos, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, kadastra Nr.6896 900 0031 – sākumcena EUR 230.00, nodrošinājums EUR 23.00, izsole 31.03.2016. plkst. 10-00, pieteikšanās termiņš līdz 17.03.2016. plkst. 16-00, pieteikšanās termiņš līdz 17.03.2016. plkst. 16-00;
 
-          Nr.4 „Dzelzceļa māja 274,6. km”, Brigos, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, kadastra Nr.6896 900 0032 – sākumcena EUR 250.00, nodrošinājums EUR 25.00, izsole 31.03.2016. plkst. 11-30, pieteikšanās termiņš līdz 17.03.2016. plkst. 16-00;
 
-          Nr.2 “Sētvija”, Zaļesjē, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, kadastra Nr.6896 900 0025 – sākumcena EUR 1 200.00, nodrošinājums EUR 120.00, izsole 31.03.2016. plkst. 13-30, pieteikšanās termiņš līdz 17.03.2016. plkst. 16-00;
 
-          Nr.5 Dzelzceļa ielā 4, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0332 sākumcena EUR 750.00, nodrošinājums EUR 75.00, izsole 18.03.2016. plkst. 10-00, pieteikšanās termiņš līdz 03.03.2016. plkst. 16-00.
 
Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021374.
 
 
 

 

2015./2016.mācību gadā no 5.oktobra līdz 29. janvārim Zilupes vidusskolā ar Sabiedriskās Integrācijas fonda atbalstu tika organizēti valsts valodas prasmju paaugstināšanas kursi Zilupes novada iedzīvotājiem, kas vēlējās paaugstināt latviešu valodas zināšanas līmeni. Kursi tika organizēti trīs dažāda līmeņa grupās, kursus apmeklēja 45 kursanti.

 

Kursu mērķis bija nodrošināt iespēju apgūt un pilnveidot latviešu valodas prasmes strādājošiem mazākumtautību iedzīvotājiem. Kursus apmeklēja daudzu profesiju pārstāvji: skolotājas, pārdevējas, ugunsdzēsēji un novada pašvaldības darbinieki, kā arī pašnodarbinātas personas.

 

Pēc kursiem notika pārbaudes darbu veikšana un izvērtēšana, tai skaitā kursantu valodas prasmes noslēguma pārbaude, pēc kuras tika secināts, ka kursanti paaugstināja savas prasmes par vienu pakāpi un 9 kursanti plāno valsts valodas prasmes pārbaudi VISC.

 
 
 

 

Zilupes vidusskola sadarbībā ar SIF organizē Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Latviešu valodas apguve” projekta „Valsts valodas prasmju paaugstināšana Zilupes novada iedzīvotājiem” bezmaksas latviešu valodas kursus 2015./2016.mācību gadā.

Pieteikties kursiem var Zilupes vidusskolas kancelejā vai pa tālruņiem: 26168310, 26538058 laika posmā no 12.08.2015. līdz 18.09.2015. darba laikā no plkst. 9.00 – 17.00.

 
 
 

 

 
 
 

Izsole 

 

Zilupes novada pašvaldība izsola mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Raiņa ielā 15 dz.11, Zilupē, Zilupes novadā, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 49,2 m2 , 4902/140156 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (kadastra Nr.68179000341). Izsoles sākuma cena EUR 4000,00, nodrošinājums – EUR 400,00, solis – EUR 400,00. Norēķini par Objektu – 100% euro. Izsole notiks 2015. gada 25. septembrī plkst.10:00 Zilupes novada pašvaldības domē pēc adreses: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta mājaslapā www.zilupe.lv. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Zilupes novada pašvaldības domē Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751, katru darbdienu no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00 līdz 2015. gada 24. septembrim plkst. 16:00. Uzziņas un informācija par apskates vietu un laiku pa tālr.65707311.

                                                                                                                                                                                              20.09.2015

 
 
 

Iedzīvotāju ievērībai 

Kļūsti par audžuģimeni un palīdzi bērnam izaugt!

Cilvēka dabā ir palīdzēt savam līdzcilvēkam – ziedot naudu labdarības akcijā, uzklausīt drauga bēdu stāstu un ļaut izraudāties uz sava pleca, atdāvināt lietas, kuras pašam vairs nav vajadzīgas, bet kādam lieti noderēs... Bet varbūt Tu esi gatavs atvērt savas mājas durvis un dāvināt sirds siltumu bērniem, kuri palikuši bez vecāku rūpēm un mīlestības? Varbūt arī Tavas ģimenes roku vadīts kāds mazulis var mācīties staigāt, runāt, rūpēties par sevi un apjaust, ka šinī pasaulē kādam ir svarīgs un vajadzīgs? Laikā, ko bērns pavada ģimenē, nevis bērnu namā, viņš mācās ģimenes dzīvi un savstarpējās attiecības, iepazīstas ar sadzīvi un ikdienas pienākumiem, apjauš, ka mamma un tētis mīl un rūpējas par bērniem.

lasīt tālāk>>


Zilupes novada pašvaldība 2015.gada 28.maijā ir apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr.18 ,,Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Zilupes novadā”, kas ir spēkā no 01.07.2015.

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu dod tiesības ģimenei (personai):

  1. saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu līdz 90% apmērā saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 1.1daļu;
  2. saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību (Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 3.panta otrās daļas 1.punkts);
  3. pretendēt uz atbrīvošanu no tiesas izdevumu samaksas (lēmumu par atbrīvojumu, vērtējot personas ienākuma līmeni, pieņem tiesa) - Civilprocesa likuma 43.panta ceturtā daļa;
  4. saņemt elektroenerģijas pakalpojumu par samazinātu tarifa cenu.

 

Pašvaldībā noteiktais maznodrošinātās ģimenes (personas) ienākumu līmenis statusa noteikšanai ir:

·      ģimenei (personai), ja tās vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 200,00 euro mēnesī;

·        vienam vai vairākiem kopā dzīvojošiem pensionāriem un/ vai personām ar invaliditāti, kuriem nav likumīgo apgādnieku vai apgādnieki dzīvo atsevišķi, kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma pensija vai invaliditātes pensija, un kuru ienākumi uz vienu personu nepārsniedz 250,00 euro mēnesī.


Pieaugot ĀCM izplatībai meža cūku populācijā un sakarā ar jaunu slimības gadījuma mājas cūkām, PVD cūku turētājiem atgādina par biodrošības pasākumu ievērošanu

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) informē, ka pēdējās nedēļās, salīdzinot ar ziemas periodu, pieaug saslimušo meža cūku skaits, un Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīruss konstatēts 269 meža cūkām 17 novadu 42 pagastos. 16.jūnijā pēc 9 mēnešu pārtraukuma, ĀCM apstiprināts ar piemājas cūku saimniecībā.

Arī pārbaudot dzīvnieku novietnes PVD inspektori konstatē, ka ne vienmēr tiek ievēroti biodrošības pasākumi, kā arī joprojām ir piemājas saimniecības, kurās dzīvnieki nav reģistrēti Lauksaimniecības datu centrā (LDC). Novietne un cūkas jāreģistrē Lauksaimniecības datu centrā un regulāri jāatjauno informācija par novietnē turēto cūku skaitu!

lasīt tālāk >>

DROSĪBAS PASĀKUMI

 
 
 

Ziņojumi 

Š. g. 22.augustā Zilupē notiks Jaunrades svētki " Nāc! Radi! Priecē!", kuru ietvaros, profesionālu mākslinieku vadībā, būs iespēja ik vienam piedalīties Mīlestības arkas un piemiņas fotorāmja izveidē.
Tā ir unikāla iespēja katram iesaistīties jaunu tradīciju radīšanā novadā. Labākās idejas autors pasākuma laikā tiks apbalvots un viņa vārds ierakstīts novada vēsturē.
Aicinām, ik vienu interesentu, iesniegt Zilupes novada domē līdz š. g. 10.jūnija plkst. 15.00 savu ieceru aprakstus ar skicēm un jūsuprāt vēlamo mākslas objektu atrašanās vietu.

 
 
 

 

2015.gada 26.maijā plkst.: 13:00

Zilupes novada tautas namā

notiks

Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra (Latgales RSIC) infodiena par uzņēmējdarbības uzsākšanas pamatprincipiem un ES struktūrfondu pienesuma tās attīstībā 2007.- 2013. gada plānošanas periodā.

Infodienā piedalās Latgales RSIC un Latgales uzņēmējdarbības centra speciālisti.

Informācija interesentiem: Oskars Zuģickis, e-pasts: oskars.zugickis@latgale.lv , tālr.: 654 23801.

 
 
 

Izsole 

Zilupes novada pašvaldība izsola rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Raiņa ielā 15 dz.11, Zilupē, Zilupes novadā, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 49,2 m2, 4902/140156 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (kadastra Nr.68179000341). Izsoles sākuma cena EUR 4000,00, nodrošinājums – EUR 400,00, solis – EUR 400,00. Norēķini par Objektu – 100% eiro. Izsole notiks 2015.gada 25.jūnijā plkst.10:00 Zilupes novada pašvaldības domē pēc adreses: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV- 5751. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta mājaslapā www.zilupe.lv. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Zilupes novada pašvaldības domē Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751, katru darbadienu no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00 līdz 2015.gada 22.jūnijam plkst.16:00. Uzziņas un informācija par apskates vietu un laiku pa tālr. 65707311.

                                                                                                                                                                                              20.05.2015

 
 
 

 

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus:

-          Dzelzceļa ielā 4-5, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0332 – sākumcena EUR 860.00, nodrošinājums EUR 86.00, izsole 29.05.2015. plkst. 10-00;

-          Brīvības ielā 7C-4, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0337 – sākumcena EUR 170.00, nodrošinājums EUR 17.00, izsole 29.05.2015. plkst. 12-00;

-          Brīvības ielā 7C-5, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0338 – sākumcena EUR 220.00, nodrošinājums EUR 22.00, izsole 29.05.2015. plkst. 14-00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiks Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Pieteikšanās termiņš līdz 15.05.2015. plkst. 16-00. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati - 67021374, 67021348.

 
 
 

Iedzīvotājiem 

2014./2015.mācību gadā no 14.oktobra līdz 12.martam Zilupes vidusskolā ar Sabiedriskās Integrācijas fonda atbalstu tika organizēti valsts valodas prasmju paaugstināšanas kursi Zilupes novada iedzīvotājiem, kas gribēja paaugstināt latviešu valodas zināšanas līmeni. Kursi tika organizēti trīs dažāda līmeņa grupās, kurus apmeklēja 45 kursanti.

   Kursu mērķis bija nodrošināt iespēju apgūt un pilnveidot latviešu valodas prasmes strādājošiem mazākumtautību iedzīvotājiem. Kursus apmeklēja daudzu profesiju pārstāvji: skolotājas, pārdevējas, ugunsdzēsēji un novada pašvaldības darbinieki, kā ari pašnodarbinātas personas.

   Pēc kursiem notika pārbaudes darbu veikšana un izvērtēšana, tai skaitā kursantu valodas prasmes noslēguma pārbaude, pēc kuras tika secināts, ka kursanti paaugstināja savas prasmes par vienu pakāpi un 8 kursanti plāno valsts valodas prasmes pārbaudi VISC.

  Nākamgad no oktobra mēneša kursi turpināsies un gaidām jaunus kursantus, kuri vēlas paaugstināt un paplašināt savas valsts valodas zināšanas, pieteikties var pa tālruņiem: 26168310, 26538058 vai Zilupes vidusskolas kancelejā.